Monstera

La Monstera és una planta molt comú en els nostres patis però també com ha planta de interior, que es   caracteritza per posseir unes grans fulles verdes partides com si de costelles es tractes, per això que es coneix familiarment com a costella d'adan. És una planta resistent i poc exigent, apta per principants. Li agrada els ambients lluminosos però amb llum indirecta.        

    Viu correcta amb una temperatura d'entre els 18ºi els 27º. El rec moderat, si el substrat està humit no regar-la i espera a que estigui sec. si hi ha molta sequetat a l'ambient es pot pulveritzar les fulles. Utilitzar un fertilitzant     líquid per plantes verdes diluir-lo a l'aigua de reg aproximadament cada 4 o 5 setmanes durant la primavera i a l'estiu, el reste de l'any cada 3 mesos.

Pilea